ถ่ายทอดสด/ดูย้อนหลัง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.รามคำแหง Source:

ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 47

ประจำปีการศึกษา 2564-2565 รุ่นที่ 48
วันที่ 6-8 มีนาคม 2567
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

(โปรดติดตามข้อมูลภายหลัง)

ชมวิดีโอย้อนหลังปีอื่นๆ ได้ที่นี่

ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 47

ประจำปีการศึกษา 2563-2564 รุ่นที่ 47
วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ไม่ปรากฎวิดีโอย้อนหลัง รุ่น 48

ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 46

ประจำปีการศึกษา 2562-2563 รุ่นที่ 46
วันที่ 4 -5 และ 7 – 8 เมษายน 2565
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ถ่ายทอดสดและควบคุมการเผยแพร่โดย สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร.
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดสอบถามที่ โทร. 02-310-8715

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562-2563 รุ่น 46

 • ผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งสิ้น 14,147 คน
 • ปริญญาเอก 97 คน
 • ปริญญาโท 3,814 คน
 • ปริญญาตรี 10,222 คน
 • ปริญญากิตติมศักดิ์ 14 คน
ประชาสัมพันธ์
 • อบรมภาษาต่างประเทศ
  โดยสถาบันภาษา หลายหลักสูตร
  ภาษาอังกฤษ, จีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น
  สำหรับบุคคลทั่วไป และนักศึกษารามคำแหงราคาพิเศษ
  รายละเอียด facebook.com/rilram