เรียนจบปีนี้… รับปริญญาปีไหน…? Source: มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะจัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีละ 1 ครั้ง รวมผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเทียบปีการศึกษาที่จบการศึกษา และปีที่จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ได้จากตารางนี้

ปีการศึกษาที่จบปี พ.ศ. ที่จะได้รับปริญญาบัตร
จบปีการศึกษา 2560
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2560
รุ่นที่ 44
รับพระราชทานปริญญาบัตร
เมื่อวันที่ 18-21 มีนาคม พ.ศ.2562
จบปีการศึกษา 2561
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2561
รุ่นที่ 45
รับพระราชทานปริญญาบัตร
เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
>>ดูย้อนหลังไม่ได้<<
งดพิธีฯ เนื่องจากโควิด-19
ในปี พ.ศ.2564
จบปีการศึกษา 2562
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2562
รุ่นที่ 46
รับพระราชทานปริญญาบัตร
เมื่อวันที่ 4-5, 7-8 เมษายน พ.ศ.2565
>>คลิกดูพิธีย้อนหลัง<<
จบปีการศึกษา 2563
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2563
รุ่นที่ 47
รับพระราชทานปริญญาบัตร
เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
>>ดูย้อนหลังไม่ได้<<
จบปีการศึกษา 2564
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2564

(ต้องยื่นแจ้งจบการศึกษาให้ทันตามที่คณะกำหนดด้วย)
รุ่นที่ 48
จะรับพระราชทานปริญญาบัตร
ในวันที่ 6-8 มีนาคม พ.ศ.2567
จบปีการศึกษา 2565
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2565
รุ่นที่ 49
คาดว่าจะได้รับปี พ.ศ.2568
จบปีการศึกษา 2566
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2566
รุ่นที่ 50
คาดว่าจะได้รับปี พ.ศ.2569
จบปีการศึกษา 2567
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2567
รุ่นที่ 51
คาดว่าจะได้รับปี พ.ศ.2570
จบปีการศึกษา 2568
จบภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2568
รุ่นที่ 52
คาดว่าจะได้รับปี พ.ศ.2571

หมายเหตุ : การคาดการณ์กำหนดการดังกล่าวอ้างอิงจากกำหนดการรับปริญญาบัตรในรุ่นที่ผ่านมาและสถานการณ์ปกติ  มหาวิทยาลัยจะประกาศกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรอีกครั้ง

ประชาสัมพันธ์
  • อบรมภาษาต่างประเทศ
    โดยสถาบันภาษา หลายหลักสูตร
    ภาษาอังกฤษ, จีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น
    สำหรับบุคคลทั่วไป และนักศึกษารามคำแหงราคาพิเศษ
    รายละเอียด facebook.com/rilram