• ข่าวสารงานปริญญาบัตร
แถบสีบนครุยวิทยฐานะ Source: พระราชกฤษฎีกา Graphic: รอบรั้วรามฯ
ประชาสัมพันธ์
  • อบรมภาษาต่างประเทศ
    โดยสถาบันภาษา หลายหลักสูตร
    ภาษาอังกฤษ, จีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น
    สำหรับบุคคลทั่วไป และนักศึกษารามคำแหงราคาพิเศษ
    รายละเอียด facebook.com/rilram